Aanstaande 15 april gaan we weer los!

15 April vind het studenten theater festival wederom plaats in de Ahoy te Rotterdam!

Wat is het studenten theater festival?

studentenNederland kent tientallen studententheatergezelschappen. Ze opereren doorgaans los van elkaar en zijn meestal alleen bekend in de eigen omgeving. Een platform is er niet en zelden wordt onderling gesproken over vorm, inhoud, richting, verleden, heden en toekomst van het Nederlandse studententheater. Het  Studenten Theater Festival wil die nog ontbrekende schakel zijn: een broedplaats voor nieuwe ideeën en een podium om stellingen te poneren, meningen te ventileren en vragen te stellen. Daarnaast wil het festival aan een breed publiek laten zien wat het Nederlandse studententheater op de planken brengt.

 

 

STUDENTENTHEATER: BLOEIEND, REBELS EN BAANDOORBREKEND IN DE JAREN ZESTIG. EN NU?

Het Nederlandse toneelbestel was in de jaren zestig een stoffig geheel. Met een gebrek aan vernieuwende ideeën en een overdaad aan conservatieve voorstellingen was het professionele theater destijds weinig inspirerend. Studententheatergroepen rebelleerden en speelden nieuwe baandoorbrekende stukken of bestaande stukken op een geheel nieuwe wijze. Deze frisse benadering maakte het studententheater, in een periode waarin ook andere maatschappelijke bewegingen zich verzetten tegen het conservatisme, populair. Het studententheater verloor echter aan zeggingskracht toen ook de coventionele gezelschappen gehoor gaven aan de roep om vernieuwing. Kwam de baandoorbrekende impact van het studententheater hiermee definitief tot een einde of kan het studententheater opnieuw een rebellerende factor van belang worden? Wat maakte het studententheater in de jaren zestig zo bijzonder? Is het beeld van rebellie en populariteit geromantiseerd? Hoe kunnen de studententheatergroepen van nu een eigen vernieuwende bijdrage leveren? Forumlid Karel Hupperetz is docent Duits en docent Theaterwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij zal vanuit historisch-wetenschappelijk perspectief zijn antwoorden op de bovenstaande vragen formuleren.

 
STUDENTENTHEATER BUITEN DE LANDSGRENZEN

studenten festivalNederland kent nauwelijks een traditie in het organiseren van (inter)nationale studententheaterfestivals. Een blik over de landsgrenzen maakt duidelijk dat het anders kan. Met name in Duitsland vinden jaarlijks meerdere inspirerende, veelbesproken en goed georganiseerde festivals plaats. Andre Studt is docent Theaterwetenschappen aan de universiteit van Erlangen. Daarnaast was hij regisseur van het Nürnberger Schauspielhaus en in 2003 werkzaam als gastregisseur bij het Noord Nederlands Toneel in Groningen. Studt zal als forumlid zijn licht doen schijnen over het karakter van het internationale en met name het succesvolle Duitse studententheater. Bovendien zal hij aandacht besteden aan de organisatie rondom studententheatergezelschappen en -festivals. Uiteindelijk zal zijn uiteenzetting de aanzet vormen tot een discussie over de haalbaarheid van (inter)nationale studententheaterfestivals in Nederland.

 
STUDENTENTHEATER ALS DOORGROEIMOGELIJKHEID

Veel studenten Theaterwetenschappen gaan na hun buluitreiking aan de slag in het professionele theatercircuit. Is een dergelijk carrièreperspectief voorbehouden aan volhardende studenten of zijn er ook andere wegen die leiden naar een baan als professioneel organisator, acteur of regisseur? Het blijkt een belangrijke vraag: sommige studenten bemerken tijdens hun studie dat de wetenschappelijke benadering van theater hen geen voldoening biedt. Liever staan zij zelf op de planken of aan de knoppen. Door zich intensief met studententheater bezig te houden hopen zij hun talenten te ontplooien en zo voor een toelatingsexamen voor een acteurs- of regisseursopleiding te slagen. Het blijkt mogelijk: een aantal leden van De Uni, het huisgezelschap van het Universiteitstheater in Groningen, is inmiddels aangenomen bij acteursopleidingen in Nederland en Duitsland. Anderen wisten de laatste auditieronde te bereiken, maar doorstonden deze laatste selectie niet. Duidelijk is wel dat studententheater een springplank kan vormen naar het professionele circuit. Met forumlid Jos Thie, artistiek leider van Tryater, zal dit onderwerp uitgebreid besproken worden.

 

PROFILERING EN PROFESSIONALISERING

Samen met het publiek zullen de gastsprekers antwoorden proberen te vinden op de onderstaande vragen:

  • Hoe professioneel werken studententheatergezelschappen, die hoofdzakelijk bestaan uit amateurspelers?
  • Welke randvoorwaarden kunnen studententheater ‘volwassen’, artistiek aantrekkelijker en meer herkenbaar maken?
  • Hoe kan een groter publiek warm worden gemaakt voor studententheater?
  • Zijn er specifieke thema’s waarop het studententheater zich kan richten